O AUDYCIE

Nasze audyty wzornicze przeprowadzane są zgodnie z metodą Design Thinking, pozwalającą na tworzenie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Założenia Design Thinking:

  • Koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb,
  • Interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw,
  • Eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników.

W efekcie powstają rozwiązania, które są:

  • Pożądane przez użytkowników,
  • Technologicznie wykonalne,
  • Ekonomicznie uzasadnione.

DesignThinking.pl